افتخاری دیگر برای بانک سرمایه

افتخاری دیگر برای بانک سرمایه
4 دی 96

عنوان نشان مدیرموفق ملی در سال 96 برای باشگاه بانک سرمایه

به گزارش سرمایه کلاب مهندس احمد سعادت مند مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه نشان مدیر موفق در سال ۱۳۹۶ را از دومین کنگره مدیر موفق ملی کسب کرد.

اخبار مرتبط