امتیاز
باخت
برد
بازی ها
تیم
رتبه
 • 45
  2
  15
  17
  بانک سرمایه
  1
 • 37
  3
  14
  17
  شهرداری تبریز
  2
 • 36
  5
  12
  17
  سایپا
  3
 • 32
  6
  11
  17
  پیکان تهران
  4
 • 29
  7
  9
  16
  کاله
  5
 • 28
  8
  9
  17
  شهرداری ورامین
  6
 • 22
  9
  8
  17
  خاتم اردکان
  7
 • 17
  11
  6
  17
  هاوش گنبد
  8
 • 14
  11
  6
  17
  شمس
  9
 • 17
  12
  5
  17
  شهرداری ارومیه
  10
 • 16
  12
  4
  16
  ساری 21
  11
 • 7
  15
  2
  17
  رعد پدافند کاشان
  12

  اخبار مرتبط