امتیاز
باخت
برد
بازی ها
تیم
رتبه
 • 57
  3
  19
  22
  بانک سرمایه
  1
 • 47
  6
  16
  22
  سایپا
  2
 • 44
  6
  16
  22
  شهرداری تبریز
  3
 • 40
  9
  13
  22
  شهرداری ورامین
  4
 • 39
  9
  13
  22
  پیکان تهران
  5
 • 39
  9
  13
  22
  کاله
  6
 • 30
  11
  11
  22
  خاتم اردکان
  7
 • 22
  14
  8
  22
  هاوش گنبد
  8
 • 21
  14
  8
  22
  شمس
  9
 • 23
  15
  7
  22
  شهرداری ارومیه
  10
 • 20
  17
  5
  22
  ساری 21
  11
 • 11
  19
  3
  22
  رعد پدافند کاشان
  12

  اخبار مرتبط